Nowości:

LJM – BHP

W wymogach pracy odnajdującej się na konstrukcjach, najistotniejszym detalem ochronnym jest kask. Kask broni głowę przed spadającymi z wysokości elementami, lub ewentualnie wystającymi ostrymi częściami konstrukcji. Asekuracja głowy jest bardzo ważna w takich warunkach pracy, która chroni głowę przed wieloma urazami. Kask ma dwa użycia, a mianowicie ochrona głowy przed urazami oraz przed niemiłymi doznaniami połączonymi z pracą w ciężkich warunkach. Doznania te są w stanie występować w postaci najwyższej temperatury, odprysków metali oraz porażeniem prądem. Wytyczne bhp mają za zadanie ustalić właściwych reguł jak należy zachowywać się w niebezpiecznych warunkach oraz jak należy się zachowywać żeby uniknąć zagrożenia życia czy też zdrowia – służba BHP. Gadżety takie jak kaski, gogle, okulary, słuchawki mają za obowiązek ochrony pojedynczych części ciała w wymogach pracy, jakie mogą być niebezpieczne. Każdy pracobiorca powinien przejść należyte szkolenie z obrębu bhp, żeby móc odpowiednio egzekwować swoje obowiązki.